Emerson prezentuje aplikację Copeland™ Compressor Electronics dla sprężarek półhermetycznych

Instalatorzy i użytkownicy sprężarek półhermetycznych CopelandTM, z elektroniczną technologią sprężarki, mają teraz natychmiastowy dostęp do funkcji lokalnego i zdalnego monitorowania układu chłodniczego — za jednym naciśnięciem przycisku.

Emerson (NYSE: EMR) wprowadza na rynek pierwszą aplikację dla sprężarek półhermetycznch CopelandTM z elektroniczną technologią sprężarki Compressor Electronics (dawniej CoreSenseTM). Aplikacja mobilna Copeland compressor electronics zapewnia natychmiastowy dostęp do funkcji monitorowania układu chłodniczego z poziomu telefonu komórkowego.

     – Zaawansowana ochrona sprężarki, zapewnia jej długą żywotność
     – Fabrycznie zainstalowane podzespoły zabezpieczające i czujniki gwarantują oszczędność kosztów
     – Łatwa diagnostyka systemu, gwarantuje szybkie i łatwe rozwiązywanie problemów w układach chłodniczych
     – Indywidualne monitorowanie wydajności sprężarki, zapewnia kontrolę zużycia energii

„Ta nowa aplikacja mobilna zapewni użytkownikom z poziomu urządzenia mobilnego bezpośredni dostęp do przydatnych danych dotyczących układu chłodniczego, w którym zainstalowano nasze sprężarki półhermetyczne”, mówi Olivier Liégeois, Dyrektor ds. marketingu produktów chłodniczych w Emerson w Europie. „Funkcje monitorowania umożliwią instalatorom i serwisantom łatwe oraz wygodne monitorowanie działania układu. Ułatwią także diagnostykę w ramach rozwiązywania problemów w celu skrócenia czasu przestoju. W naszych sprężarkach wykorzystujących technologię Copeland compressor electronics znajdują się zaawansowane podzespoły zabezpieczające i czujniki, które pomagają zapewnić długi okres eksploatacji”.

Aplikacja mobilna Copeland compressor electronics jest łatwa w obsłudze i oferuje użytkownikom dwie opcje komunikacji: USB i Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia użytkownik może monitorować działanie układu chłodniczego oraz edytować parametry i dostosowywać je do indywidualnych wymogów w celu minimalizacji zużycia energii i maksymalizacji oszczędności.

Funkcje aplikacji mobilnej Copeland Compressor Electronic:

– Wszechstronna i szczegółowa diagnostyka oraz analiza
– Przegląd systemu chłodniczego
     – Sprawdzenie statusu sprężarki
     – Monitorowanie temperatury silnika
     – Monitorowanie natężenia prądu
     – Monitorowanie temperatury tłoczenia gazu
     – Monitorowanie oleju
     – Monitorowanie fazy zasilania
– Dwie opcje łączności
– Pełny raport PDF można łatwo pobrać, zapisać, wydrukować lub przesłać dalej
– Diagnostyka usterek w czasie rzeczywistym
– Trwale przechowywany licznik zdarzeń

Aplikacja jest dostępna w sklepie Apple Store i Android Play, jak również na stronie internetowej https://climate.emerson.com/en-gb/tools-resources/mobile-apps/copeland-compressor-electronics-mobile-app

Über Emerson

Emerson (NYSE: EMR), z siedzibą w St. Louis, Missouri (USA), to firma technologiczna i inżynierska o światowym zasięgu dostarczająca innowacyjne rozwiązania dla klientów na rynkach przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych. Jednostka Automation Solutions wspomaga procesy, hybrydy i producentów rozwiązań technologicznych, pozwala im maksymalizować produkcję, chronić personel i środowisko przy jednoczesnej optymalizacji kosztów energii i eksploatacji. Jednostka Commercial and Residential Solutions pomaga w zapewnieniu konsumentom wygody i zdrowia, ochronie jakości i bezpieczeństwie żywności, zwiększeniu efektywności energetycznej i tworzeniu zrównoważonych infrastruktur. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem Emerson.com.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Emerson
Pascalstraße 65
52076 Aachen
Telefon: +49 (2408) 9290
https://climate.emerson.com/en-gb

Ansprechpartner:
Petra Schreiber
Emerson Commercial & Residential Solutions / Emerson Climate Technologies GmbH
Telefon: +49 (0) 2408 929 0
Fax: +49 (0) 2408 929 570
E-Mail: press.ecteu@emerson.com
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel